Langileriaren antolaketa

Hauek dira gure eginkizunak:

  • Langileen Erregistro mantentzea eta eguneratzea.
  • Urteko Lan Eskaintza Publikoa kudeatzea.
  • Barne mugigarritasuneko prozesuak kudeatzea.
  • Lanpostuen eta langileen zerrendak mantentzea eta eguneratzea.
  • Ordainsariei buruzko autuak bideratzea eta ebazpenak proposatzea.
  • Baimen eta lizentzia eskaerak kudeatzea.
  • Lanpostuen balorazioa egitea.
  • Lanera ez etortzeak/absentismoa kontrolatzea eta horren inguruko kontrol medikoa kudeatzea.
  • Enpresa Batzordearekin hartu emanean egotea.
  • Prestakuntzarako planak kudeatzea.