Hemen zaude: Hasiera Informazio ekonomikoa Salaketen buzoia - EU Next Generation Funtsak

Salaketen buzoia - EU Next Generation Funtsak

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateari Europar Batasuneko funtsekin (EU Next Generation funtsak) finantzatutako proiektu edo eragiketekin lotutako iruzur edo irregulartasun izan daitezkeen gertaerak jakinarazi nahi badizkiozu, horretarako dagoen kanal hau erabil dezakezu:

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateari eta BADESA, SAUri iruzurrak edo irregulartasunak jakinarazteko kanala:

debabarrena@debabarrena.eus

DATU PERTSONALEI BURUZKO INFORMAZIOA:

Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatearen eta BADESA, SAUren aurrean iruzurrak eta irregulartasunak jakinarazteko kanalaren bidez emandako datu pertsonalak Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko eta BADESA, SAUko Iruzurraren aurkako Batzordeak tratatuko ditu, Europar Batasuneko finantza-interesei egindako iruzur-kasuak eta irregulartasunak ikertzeko, eta, hala badagokio, kasu bakoitzean bidezkoak diren erantzukizunak eskatzeko legez ezarritako prozedurak izapidetzeko. Datu pertsonal horiek ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, salbu eta organo jurisdikzionalak edo Fiskaltzarenak direnean eta prozedura judizialaren araudiak beste zerbait eskatzen duenean. Tratamenduaren arduradunaren aurrean baliatu ahal izango ditu bere eskubideak.  

IGORRITAKO INFORMAZIOAREN ANALISIA:

  • Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko eta BADESA, SAUko Iruzurraren aurkako Batzordeak aztertu egingo du jasotako informazioa, haren tratamendua zein izan behar den zehazteko, eta beharrezkotzat jotzen dituen egiaztapen eta jarduerak egingo ditu..
  • Salaketa oro kontuan hartuko da, eta informazioa eman duen pertsonari egindako gestioen emaitza komunikatuko zaio.
  • Hala ere, jasotako informazioa ez da bideratuko, baldin eta informazio hori argi eta garbi funtsik gabea bada, edo bidalitako informazioaren urritasunak, gertaeren deskribapen orokorregiak eta zehaztugabeak edo emandako froga-elementurik ezak ez badiote uzten Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko eta BADESA, SAUko Iruzurraren aurkako Batzordeari jasotako informazioaren arrazoizko egiaztapena egiten eta komunikatutako gertaerei eman beharreko tratamendua zehazten.

KONFIDENTZIALTASUN BERMEA:

  • Datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta babesa errespetatuko dira.
  • Informazioa ematen duten pertsonek ez dute errepresaliarik  jasoko, eta, funtzionario publikoak izanez gero, ez dute zehapenik jasoko.
  • Informazioa jakinarazten duen pertsonak berariaz kontrakoa eskatzen ez badu, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko eta BADESA, SAUko Iruzurraren aurkako Batzordeak konfidentzialtasun osoa gordeko du haren nortasunari dagokionez, eta, beraz, ez zaio inori jakinaraziko.

Horretarako, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko eta BADESA, SAUko Iruzurraren aurkako Batzordeak egiten dituen komunikazio, egiaztapen-jarduketa edo dokumentazio-eskaera guztietan, ez dira agertuko informazioa igorri duen pertsonaren nortasunari buruzko datuak, ezta guztiz edo partzialki hura identifikatzera eraman dezakeen beste edozein datu ere.

  • Era berean, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateak eta BADESA, SAUk jarduketak beste organo batzuei helarazi behar badizkie, organo horiek dagozkien prozedurak izapidetu ditzaten, aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatuko zaio beste organo horiei igortzen zaien dokumentazioari, salbu eta organo jurisdikzionalak edo Fiskaltzaren organoak direnean eta prozedura judiziala arautzen duen araudiak besterik eskatzen duenean. Azken kasu horretan, informatzailearen nortasuna soilik ezinbesteko diren pertsonei edo organoei jakinaraziko zaie.
  • Azkenik, eta kasuan kasuko prozedura arautzen duen araudiak ahalbidetzen duen neurrian, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateko eta BADESA, SAUko Iruzurraren aurkako Batzordeak berak egingo ditu beharrezkoak diren izapideak jarduketak igorri zaizkion organoaren aurrean prozedura behar bezala garatu ahal izateko, organo horren eta aipatutako zerbitzuari informazioa igorri dion pertsonaren arteko komunikazioa zerbitzu horren bidez egin dadin, haren identitatearen konfidentzialtasuna bermatze aldera.

IRUZURRAREN KONTRAKO KOORDINAZIOARAKO ZERBITZU NAZIONALA (SNCA)

Iruzurraren kontrako Koordinaziorako Zerbitzu Nazionalerako Zerbitzua (SNCA) Europar Batasunaren finantza-interesak iruzurretik babesteko ekintzak koordinatzeaz arduratzen den organoa da, Iruzurraren aurkako Europako Bulegoarekin (OLAF) lankidetzan.

SNCAri Europar Batasuneko funtsekin finantzatutako proiektu edo eragiketekin lotutako iruzur edo irregulartasun izan daitezkeen gertaerak jakinarazi nahi badizkiozu, horretarako Zerbitzuak duen kanal hau erabil dezakezu:

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx