Badesa

"BAJO DEBA SOCIEDAD ANONIMA" izenarekin (laburdura: BADESA) sozietate anonimo bat sortu zen. Haren gaitasun soziala Debabarrenako Udalerrien Mankomunitatearena da erabat. Sozietatearen helburua Debabarrenako Udalerrien Mankomunitatearen eskumeneko zerbitzu guztiak ustiatzea da,  baita zuzenean edo zeharka helburu horrekin zerikusia duen beste edozein operazio egitea ere, Batzar Orokorrak erabakitzen duenaren arabera eta hark aukeratzen duen forma juridikoarekin.